Naše filosofie

Vnímáme minulost, ale myslíme na budoucnost. Zajímáme se o environmentální výzvy a snažíme se je dávat do souladu s vysokým standardem odborné práce. Designujeme pro vás chytrá a zelená řešení, tak aby byly vaše projekty udržitelné, etické a kreativní.

Co nabízíme?

GreenRestore

 • technologie pro netoxické ošetření:
 • poradenství pro využití netoxických metod desinsekce a komplexní ochranu sbírek či materiálů zohledňující vaše konkrétní potřeby
 • designování a řízení preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování
 • designování a budování konzervátorsko-restaurátorských pracovišť
 • průzkum, konzervaci a restaurování muzejních sbírkových předmětů

GreenMuseum

 • kreativní designování revitalizace a rozvoje muzeí
 • designování nových muzeí
 • designování a přípravu expozic, výstav a dalších forem muzejní komunikace
 • operativní snížení provozní náročnosti muzea
 • komplexní analýzu stavu a návrh strategických opatření vedoucích ke zvýšení udržitelnosti muzea (standard GreenMuseum)
 • designování a řízení ochrany kulturního dědictví

GreenHeritage

 • kreativní designování revitalizace památek
 • nové, udržitelné funkce pro kulturní památky
 • designování a přípravu expozic, výstav a dalších forem komunikace
 • operativní snížení provozní náročnosti památek
 • komplexní analýzu stavu a návrh strategických opatření vedoucích ke zvýšení udržitelnosti památky (standard GreenHeritage)
 • designování a řízení ochrany kulturního dědictví

Naše zkušenosti

Život nám přináší zajímavé výzvy, které rádi přijímáme. Proto je náš tým nositelem unikátního know-how vytvářeného interakcí s řadou krásných projektů.

Byli jsme u restartu Slezského zemského muzea a implementace dynamické expozice v Historické výstavní budově (nominace na EMYA) , podobně jako u Oživení Národního zemědělského muzea od roku 2015, včetně vzniku provozně úsporného depozitáře a expozičního objektu v Dolní oblasti Vítkovic. Měli jsme tu čest, že jsme mohli participovat na záchraně Slovenské Strely, vzniku Muzea nákladních vozidel Tatra, revitalizaci lázeňské kolonády se sálem Vincentky či ikonického Vodoléčebného ústavu od architekta Dušana Jurkoviče, revitalizaci památníku Ploština a řadě dalších projektů, z nichž máme radost i po letech.

Slovenská strela (2015 - 2021)

Slezské zemské muzeum (2009 - 2015)

Národní zemědělské muzeum (2015 - 2019)

Co vyvíjíme

Stále nás baví objevovat nová řešení, a proto je nepřestáváme hledat. Díky tomu spolupracujeme s mnoha výjimečnými lidmi z ČR i zahraničí. Sílu čerpáme především z interdisciplinárnosti našich kolegů. Rádi proto spojujeme humanitní a technické obory, protože víme, že kreativita je pouze jedna. A pokud máme štěstí, nacházíme ideální cestu společně! Aktuálně se náš vývoj zaměřuje především na tyto oblasti:

Netoxické technologie pro desinsekci materiálů

V kontextu dlouhodobé historické zkušenosti nevidíme perspektivu v plošné aplikaci toxických látek na kulturní dědictví i další materiály ohrožené škůdci. Vyvíjíme a dodáváme proto systémy pro netoxickou sanaci organických materiálů. Jsou nejen 100% účinné, ale neohrozí zdraví návštěvníků a zaměstnanců dnes ani v budoucnu. Ideálně je lze doplnit i systémem správné preventivní konzervace a tím dosáhnout dlouhodobého účinku.

Vývoj této udržitelné technologie je podporován i grantem z Moravskoslezského kraje (Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022), díky čemuž se vytváří nový design a zlepšuje užitná hodnota našeho produktu. Vývoj je v souladu se strategickými cíli MSK v oblasti ochrany životního prostředí i podpory inovací a regionálního rozvoje.

logo MSK

Aktuální zkušenosti s využitím netoxických metod v rámci integrované ochrany před škůdci; Brno 2021.

Dynamické expozice

Již v roce 2009 jsme byli u toho, když se zrodil koncept racionální dynamické expozice. Expozice, které využívají modulárních prvků, vyrobených z inertních materiálů, lze snadno upravit a využívat v souladu s novými designovými, odbornými či provozními potřebami. Dynamická expozice nejen lépe chrání exponáty, ale podporuje kreativitu a účinnost muzejní komunikace. Díky jedné investici získáte mobiliář, který znovu a znovu vytváří prostor pro kreativitu a dialog s veřejností. Aktuálně pracujeme na rozšíření konceptu i o digitální moduly.

Udržitelnou digitalizaci

Věříme v účelnou a levnou digitalizaci kulturního obsahu i agend při, které hrají hlavní roli odborní pracovníci institucí pečujících o kulturní dědictví. Aktuálně pracujeme na systému, který by měl tento přístup podporovat a přispět k nasměrování veřejných finančních prostředků přímo do institucí, směrem k odborným zaměstnancům. Věříme, že takto lze účinně přispět k efektivní transformaci a rozvoji institucí.

Kontakt

RESTORE fx s.r.o.

IČO: 09531980

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Šimčík

Adresa: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Schránka: 9sgj8de

RESTORE fx s.r.o. — 2021
„Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83354.“
Web vytvořil BeePartner a.s.